Tjänster

Som oberoende konsult inom verksamhets- och it-utveckling åtar jag mig strategiskt arbete, ledningsarbete och analysarbete.

Kravhantering

Fånga och kommunicera behov och systemkrav på rätt nivå, till rätt omfattning, vid rätt tillfälle.

Med effektiv projektledning, kravledning och kravanalys ökar jag sannolikheten att leverera rätt system, i rätt tid och till rätt kvalitet.

Verksamhetsanalys

Hantera nya och förändrade krav från verksamhet och omvärld.

Med beprövade metoder hjälper jag er att bringa de rätta behoven i dagen och att få fram effektiva och ändamålsenliga lösningar.

Upphandling

Identifiera organisationens behov, kommunicera med potentiella leverantörer och välja rätt leverantör.

Med moderna och beprövade metoder säkerställer jag att produkter och tjänster upphandlas på ett sätt så att de fungerar långsiktigt.

Förändringsledning

Hjälpa grupper och organisationer att ta sig från en befintlig situation till ett nytt arbetssätt med nya metoder.

Med erfarenhet av att få bestående effekt av förändringar hjälper jag er att etablera och genomföra en förändringsplan som fungerar hos er.

Agilt arbetssätt

Mentor och stöd åt organisation, grupp och individ för att lyckas bli effektiv på rätt sätt med agilt arbetssätt.

Med en välfylld verktygslåda, ett icke-dogmatiskt förhållningssätt och en stor kreativitet hjälper jag er att undivka fallgropar och att lyckas med införandet av agila metoder som passar er organisation.

Utbildning & Inspiration

Inspiration och vägledning inom mina kompetensområden. Specialanpassade seminarier och kurser.

Jag är lärare hos Astrakan Strategisk Utbildning .

Om Aperigi

Aperigi betyder "bringa fram i dagen" på esperanto. Det syftar på de strukturerade insatser som krävs för att identifiera de verkliga behoven och kraven som intressenter har. Behov och krav finns nämligen inte bara där att samlas in. De måste aktivt bringas i dagen .

Effektiv kravhantering och verksamhetsanalys är därför avgörande för att lyckas i utvecklingsarbeten. Det gäller vare sig det är en arbetsprocess som ska förbättras eller ett it-system som ska upphandlas eller utvecklas.

Jag tillför färdigheterna att effektivt strukturera och leda arbetet med att bringa rätt krav i dagen. Som business analyst bidrar jag med att skapa och kvalitetssäkra resultat. Med min breda kunskap i agil systemutvecklingsmetodik kan jag ta fram arbetssätt för projektledare och team.

Er trygghet är att min rådgivning är oberoende av specifika lösningar eller leverantörer. Det är kostnadseffektivt resultat vi vill ha - på kort och lång sikt.

quotationmark

0
Brancher
0 års
erfarenhet
0%
engagemang

Kontakt

Förfrågningar, konsultprofil, återkoppling.

 

Johan Natt och Dag
0707-26 54 31

Aperigi AB
Pontonjärgatan 38
112 37 Stockholm